• Mute Sounds Zeepbel
  • Strandrolstoel 1
  • Strandrolstoel 2
  • Twee op een trap
  • Deejay
  • Mute Sounds

Voorall is op 1 oktober 2006 met behulp van subsidie van de gemeente Den Haag, dienst OCW opgericht om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen; ; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Voorall vindt dat Hagenaars met een beperking hun leven naar eigen inzicht vorm moeten kunnen geven. Dus zoals zij dat zelf willen en kunnen. Voorall richt zich daarom op punten die mensen met een beperking belangrijk vinden en ‘nodig hebben’ om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarbij gaat Voorall uit van de eigen kracht van de doelgroep en niet van de beperkingen.

www.voorall.nl