• Strandrolstoel 1
 • Strandrolstoel 2
 • Mute Sounds Zeepbel
 • Mute Sounds
 • Twee op een trap
 • Deejay

Opleidingen en studeren

 

Je hebt je VWO, HAVO of VMBO diploma behaald en wilt graag verder studeren. Daarom ga je gemotiveerd op zoek naar een opleiding. Je hebt een functiebeperking en wilt gaan studeren in Den Haag. In dit artikel worden algemene tips gegeven en onderaan het artikel vindt je de contactgegevens van alle onderwijsinstellingen in Den Haag.

Wettelijk regels 

Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moeten alle ingeschreven studenten toegang hebben tot de onderwijsinstelling, het onderwijs kunnen volgen, tentamens en examens kunnen maken en gebruik kunnen maken van studiebegeleiding. Dit geldt dus ook voor studenten met een functiebeperking. H eb je aanpassingen nodig om het onderwijs te kunnen volgen? Dan is de onderwijsinstelling verplicht om doeltreffende aanpassingen te treffen, tenzij deze aanpassingen een te grote belasting vormen voor de onderwijsinstelling. Heb je het idee dat je door de onderwijsinstelling gediscrimineerd wordt op basis van je functiebeperking? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de medezeggenschapsraad. Mocht dit niet helpen dan kan je contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. 

Welke opleiding?

Of je nu al precies weet welke opleiding je wilt gaan volgen of dat je nog twijfelt ,het is altijd verstandig om naar open dagen te gaan en te gaan proefstuderen. Bij proefstuderen loop je een dag mee bij de opleidingdie jou interessant lijkt. Dit een goede mogelijkheid om te ontdekken of een opleiding echt bij je past. Daarnaast kan je tijdens de open dagen en het proefstuderen vaak een studiekeuzetest (alle onderwijsinstellingen moeten zo’n test beschikbaar stellen) maken en bekijken of het schoolgebouw en de andere faciliteiten voor jou toegankelijk zijn

.

Aanmelding

Heb je de knop doorgehakt? Meld je dan ruim vóór 1 mei aan bij de opleiding van jouw keuze. Aanmelden voor een hbo of wo opleiding gebeurt via Studielink. Tijdens dit aanmeldingsproces wordt er de vraag gesteld of je een functiebeperking hebt. Het is verstandig om deze vraag met ja te beantwoorden, want dan weet de hogeschool of universiteit dat zich een student met een functiebeperking heeft aangemeld. Daarnaast is het verstandig om voor het begin van het studiejaar een gesprek aan te gaan met de studentendecaan zodat jij zelf en de onderwijsinstelling nog de tijd hebben om eventuele aanpassingen te regelen. Wie de studentendecaan is en wat zijn taken zijn wordt uitgelegd in de volgende alinea.

Studentendecaan

Als je gaat studeren is het belangrijk om de studentendecaan te vriend te houden. Ik hoor je denken een studentendecaan, wat is dat? Een studentendecaan is  werkzaam  bij de hogeschool of universiteit en zijn taak is het informeren, adviseren en begeleiden van studenten. Als je bijzondere voorzieningen nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen kan de studentendecaan je hierbij helpen. Zie ook hieronder plan van aanpak aanvragen voorzieningen.

Studieloopbaanbegeleider
Deze persoon kan je vergelijken met een mentor, zoals je die op de middelbare school had. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je zaken, zoals studievoortgang en stage. 

Bindend studieadvies

Als je op het hbo of wo zit krijg je vaak aan het einde van het eerste studiejaar een positief of negatief bindend studieadvies. Als je een positief studieadvies krijgt betekent het dat je door mag gaan met de opleiding. Een negatief studieadvies betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Een negatief studieadvies krijg je alleen als je studieresultaten niet voldoen aan de eisen die de opleiding stelt en er geen bijzondere omstandigheden zijn. Een functiebeperking kan zo’n bijzondere omstandigheid zijn. Als je tijdens je opleiding merkt dat je als gevolg van je functiebeperking of andere omstandigheden niet aan de eisen van het bindend studieadvies kan voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan. De studentendecaan kan advies geven hoe je een verzoek bij de examencommissie kan indienen voor uitstel van het bindend studieadvies.

Vervoer en doventolk

Soms is het als gevolg van je functiebeperking moeilijk om met het openbaar vervoer op school te komen. Als dit het geval is, kan je bij UWV een vervoersvoorziening aanvragen. Doe dit op tijd, want UWV heeft minstens acht weken de tijd om een beslissing te nemen over je aanvraag. Deze vervoersvoorziening kan bestaan uit aanpassingen aan je auto of fiets, een auto in bruikleen, vergoeding van het gebruik van je eigen auto of taxivervoer.  Vergoeding van een doventolk kan je ook bij het UWV aanvragen. Deze aanvraag duurt ook minstens acht weken.

Studiefinanciering

Alle regels die gelden op het gebied van studiefinanciering kun je vinden op http://www.handicap-studie.nl/1_107_Verlenging_studiefinanciering_en_studietermijn.aspx

Plan van aanpak aanvraag voorzieningen

Let op: dit plan van aanpak is alleen voor hbo- en wo studenten

 1. Neem na aanmelding direct contact op met de studentendecaan;
 2. De studentendecaan maakt samen met jou een afspraak voor intakegesprek;
 3. Geef tijdens dit gesprek aan welke voorzieningen je denkt nodig te hebben om het onderwijs te kunnen volgen;
 4. Voor sommige voorzieningen is een verzoek aan de examencommissie van jouw opleiding noodzakelijk, bijvoorbeeld een absentieregeling of extra tentamentijd;
 5. De studentendecaan helpt je met het opstellen van een verzoek aan de examencommissie. Soms is een medische verklaring nodig als bewijs dat je een bepaalde voorziening nodig hebt;
 6. Je dient je verzoek in bij de examencommissie van jouw opleiding;
 7. De examencommissie neemt een beslissing over de aanvraag;
 8. Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie? Dan kan je bezwaar aantekenen bij de examencommissie. 

Hogeschool Inholland, locatie Den Haag

Voor contact met de studentendecanen kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 070 - 312 05 72. 

Haagse Hogeschool

Voor contact met HHS kun je op deze pagina terecht. Daarnaast is binnen de Haagse Hogeschool een studentenwerkgroep actief met de naam ‘Studeren op Maat’. Deze studentenwerkgroep bestaat uit allemaal studenten met een functiebeperking. De werkgroep vertegenwoordigt de studenten met

een functiebeperking en adviseert  de hogeschool. Studeren op Maat vind je op de Open Dagen en je kunt ook contact met ze opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ROC Mondriaan

Voor contact met de studentendecaan kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 088-66630000.

Universiteit Leiden, locatie Den Haag

Voor contact met de studentendecaan neem contact op Fenestra Disability Centre via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 071 527 80 25

Voor meer informatie kun je kijken op de website www.handicap-studie.nl.

Tegenwoordig kun je bijna alle studies thuis volgen in plaats van aan een HBO-instelling of universiteit. In dit artikel worden een aantal voor- en nadelen van beide manieren van studeren uiteengezet.

 

Rust of drukte

Als je studeert aan een HBO-instelling of universiteit heb je meestal per periode een rooster met je hoorcolleges en eventuele werkcolleges. Als je een thuisstudie volgt heb je geen rooster. Je kan zelf bepalen wanneer je wat doet. Dit heeft als voordeel dat je zelf jouw studie kan inplannen. Als je vanwege een beperking, bijvoorbeeld sneller moe bent of je minder goed kan concentreren kan een thuisstudie voor jou ideaal zijn. Een nadeel van een thuisstudie is dat je in vergelijking met een opleiding aan een HBO-instelling of universiteit minder sociale contacten hebt, omdat je geen klasgenoten hebt. Bij een opleiding aan een HBO-instelling heb je in iedergeval klasgenoten die je regelmatig ziet. Op de universiteit heb je dit al een stuk minder, omdat je vaak met alle studenten in grote groepen zit. 

 

Eigen verantwoordelijkheid

Daarnaast is het belangrijk om je te bedenken dat je voor een thuisstudie veel discipline moet hebben. Vanuit de opleiding wordt namelijk weinig structuur aangebracht. Zo worden er door de opleiding geen deadlines gesteld. Als thuisstudie student ben je zelf verantwoordelijk voor het creëren van de spreekwoordelijke stok achter de deur. Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel al weten moeten je bijveel HBO-instellingen en universiteiten binnen één studiejaar je propedeuse halen. Bij HBO-instellingen is het gebruikelijk dat je je studie binnen vier jaar afrond. Op de universiteit gaan ze ervan uit dat je binnen drie jaar je diploma kan halen.Bij de Leidse onderwijsinstellingen, aanbieder van thuisonderwijs, moet je binnen zes jaar je studie hebben afgerond en je mag meerdere jaren doen over het behalen van je propedeuse. 

 

Stage 

Bij veel HBO-opleidingen is stage lopen verplicht. Hierbij maakt het niet uit of je een thuisstudie volgt of studeert aan een hogeschool. Bij opleidingen aan de universiteit is een stage niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. Bij sommige opleidingen moet je ook praktijkvaardigheden opdoen, zoals gesprekstechnieken. Als je studeert aan hogeschool oefen je deze vaardigheden in de klas. Als je een thuisstudie volgt organiseert de onderwijsinstelling meerdere praktijkdagen om deze praktijkvaardigheden te oefen.

 

Wachten

Het aankijken van tentamens duurt bij hogescholen vaak lang. Als je een vraag hebt gesteld aan een docent via de e-mail kan het vaak lang duren voordat je een antwoord krijgt. Deze gang van zaken leveren vaak veel frustratie en onzekerheid op. Uit ervaring weet ik dat ze bij de Leidse onderwijsinstellingen toetsen vaak binnen één dag nakijken en vaak binnen één dag reageren op je e-mail. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit geldt voor alle thuisstudies.

 

Kosten

Bij reguliere hogescholen betaal je elke jaar collegegeld. Dit is exclusief het studiemateriaal, denk hierbij aan boeken. Bij onderwijsinstellingen die thuisonderwijs aanbieden zit het studiemateriaal vaak al bij het collegegeld inbegrepen. Daarnaast betaal je bij de meeste instellingen, maar drie jaar collegegeld en examengeld ook al doe je bijvoorbeeld zes jaar over je studie. Bij een reguliere hogeschool betaal je gewoon elk jaar collegegeld en examengeld. 

Weet jij al of je verder wilt leren en wat voor studie je wilt gaan doen? Of je nu kiest voor een MBO, HBO of een universitaire (WO) studie het is altijd fijn als alles goed geregeld is voor jouw specifieke situatie.

Bekijk je toekomst nu!
Weet je nog niet welke je studie je wilt doen? Op Bekijkjetoekomstnu.nl kan je alle informatie vinden uit de regio Den Haag om een opleiding of stage te vinden die bij jou past.

MBO in regio Den Haag
Als je naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) wilt dan zijn er in de regio Den Haag drie onderwijsinstellingen.
Bij alle drie de instellingen kan je terecht met een fysieke beperking en/of chronische ziekte.
Wil je weten welke opleidingen de verschillende colleges aanbieden of wil je meer informatie wat de school kan betekenen voor je in jouw situatie kijk dan even op de websites.
Je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met de colleges.

HBO en WO in regio Den Haag
De gemeente Den Haag heeft op haar site alle HBO instellingen van de regio Den Haag netjes, met een link naar de websites, op een rij gezet.

Steeds meer hogescholen en universiteiten zijn goed ingericht op mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Je mag bijvoorbeeld studievertraging oplopen, je kan je tentamens op een aangepaste manier afnemen en er zijn voorzieningen aanwezig. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen vaak een informatiecentrum, speciale contactpersonen of decanen voor studeren met een functiebeperking. Deze zijn goed op de hoogte en kunnen je goed helpen.  

Meer informatie?
Kijk op de site de HBO of Universiteit waar jij heen wilt of neem contact op met het informatiecentrum of met de contactpersoon of decaan die gaat over studeren met een functiebeperking. Zij helpen je graag verder.

Studietips?
Expertisecentrum Handicap + Studie geeft per beperking en per studie activiteit studietips.

Studiefinanciering
Vanaf je 18e heb je op het MBO, HBO en WO recht op studiefinanciering. Door je beperking en/of ziekte kan je mogelijk in aanmerking komen voor een verlenging van je studiefinanciering. Het DUO heeft hierover meer informatie.
Vanaf studiejaar 2014-2015 veranderd de studiefinanciering. Het kabinet wil een stelsel van studieleningen invoeren. Ook komt er een andere openbaarvervoersarrangement voor MBO’ers en studenten.
De website van DUO en de rijksoverheid hebben de laatste informatie over de studieleningen.

Stage met een handicap
Een aangepaste stageplaats vinden voor iemand met een beperking en/of chronische ziekte kost meer tijd. Begin daarom op tijd met het zoeken.
Onbegrensd Talent is een arbeidsbureau dat uit gaat van jou speciale talenten en specifieke kwaliteiten en bied zo ook meerdere stage plekken aan door heel het land.
Ze adviseren bedrijven over de eisen de nodig zijn om iemand met een beperking mee te laten werken en begeleiden personen naar een werk- of stageplek

Kijk eens op hun website en misschien vind je wel jou stageplaats.