• Twee op een trap
  • Mute Sounds Zeepbel
  • Strandrolstoel 1
  • Strandrolstoel 2
  • Deejay
  • Mute Sounds

 

Wat is een PGB?

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee jij als zorgvrager zelf zorg in kan kopen. Vóór 2015 vroeg je een pgb aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarna door deze instantie bepaald werd of je in aanmerking kwam voor een pgb. Tot zover een stukje geschiedenis. Het is nu 2015, het jaar dat bol staat van de veranderingen in de zorg.

Wat gaat er veranderen?

Voorheen kreeg je een pgb op basis van de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit gaat nu veranderen. Je kunt nu een pgb krijgen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet langdurige Zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel wordt alleen ingegaan op een pgb op basis van de Wmo en Zvw.

Wmo

Met een Wmo-pgb kan je huishoudelijke hulp, begeleiding individueel, begeleiding in een groep en kortdurende verblijf inkopen. De gemeente zal bij een aanvraag voor dit pgb eerst kijken welke zaken je zelf nog kan of kan oplossen met hulp van familie en vrienden. Blijkt dat deze ondersteuning niet voldoende is en je het niet zelf kan dan gaat de gemeente helpen. Gemeenten hebben veel vrijheid bij het zoeken naar oplossingen voor jouw probleem. Welke oplossingen je krijgt aangeboden kan dus per gemeente verschillen. Als tijdens de zoektocht naar oplossingen blijkt dat je niet met een algemene voorziening uit de voeten kan dan kan je mogelijk recht hebben op een pgb.  Maar wat wordt met algemene voorziening bedoeld? Hiermee wordt bedoeld: zorg of voorzieningen die de gemeente vooraf voor de inwoners heeft ingekocht bij verschillende organisaties.

Zvw

Met een Zvw-pgb kan je persoonlijke verzorging en begeleiding inkopen. Om voor een Zvw-pgb in aanmerking te komen, moet je aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen kan je vinden op de website van Per Saldo op bladzijde 22.

Trekkingsrecht

Waar vroeger het pgb-budget op de rekening van de budgethouder werd gestort en je zelf je werknemers uitbetaalde, is dit per 1 januari 2015 voor zowel nieuwe en oude budgethouders niet meer mogelijk. Per 1 januari 2015 gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jouw zorgverleners met jouw pgb betalen, als je met deze zorgverleners een geldige zorgovereenkomst hebt afgesloten. Deze zorgovereenkomst stuur je naar de SVB op en zij controleren jouw zorgovereenkomst. Heb je geen idee van hoe zo’n overeenkomst eruit moet zien? Geen paniek! De SVB kan je hiermee helpen.

 De SVB zal op basis van jouw declaraties uitbetalingen verrichten. Bovengenoemde procedure geldt voor een Wmo-pgb. Het Zvw-pgb kent geen trekkingsrecht.

Al budgethouder?

Als je in 2014 al een pgb ontving op basis van je AWBZ-indicatie voor begeleiding individueel, begeleiding in een groep, kortdurende verblijf, verpleging of verzorging, geldt voor jou het overgangsrecht. Dit houdt in dat je AWBZ-indicatie (op basis waarvan je recht hebt op een pgb) blijft gelden. Als je AWBZ indicatie ergens in 2015 eindigt, stopt je overgangsrecht op die datum. Als de indicatie nog na 2015 doorloopt stopt die op 31 december 2015.

Eigen bijdrage

Voor een Wmo-pgb moet je een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage mag je niet met je pgb betalen. Voor een Zvw-pgb geldt geen eigen bijdrage.

Meer informatie kun je vinden op de website van de SVB.