• Twee op een trap
  • Strandrolstoel 2
  • Mute Sounds Zeepbel
  • Strandrolstoel 1
  • Deejay
  • Mute Sounds

Wajong

Wajong staat voor Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten.
Hier kan je vanaf je 18e recht op hebben. Wajong is er voor mensen die voor de 17e verjaardag een langdurige ziekte of beperking hadden. Of na de 17e verjaardag een langdurige ziekte of beperking opliepen terwijl ze een opleiding volgden.
Het houdt in dat je hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als je een opleiding volgt. Als je niet kan werken krijg je een Wajong-uitkering.

Wil je meer lezen over de Wajong? Kijk dan even op de website van de UWV.
 
Financiële steun door de gemeente Den Haag
Het kan zijn dat de Wajong in sommige incidentele gevallen niet genoeg is. Een aanvulling kan je soms krijgen via de Bijzondere Bijstand.
Bijzondere Bijstand kan van alles zijn, van een vergoeding voor de kosten van een bril tot de inrichting van je woning. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en het moet duidelijk zijn dat je geen beroep kan doen op een andere voorziening zoals de WMO of je zorgverzekering. Uitgangspunt bij de aanvraag is dat alleen de meest eenvoudige maar afdoende voorziening voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.
De Bijzondere Bijstand kan je aanvragen bij de gemeente Den Haag. Voor meer informatie over de Bijzondere Bijstand en andere financiële steun van de gemeente kan je kijken op deze pagina van de website van de gemeente Den Haag.

Ziektewet
Je hebt recht op Ziektewet als je jonger bent dan 65 jaar en geen recht (meer) hebt op doorbetaling van loon als je ziek bent.
Als je in loondienst bent, betaalt je werkgever meestal je loon door als je ziek wordt. Is dat niet het geval, dan kan je mogelijk een Ziektewetuitkering krijgen.
Bijvoorbeeld als je:

  • Een (tijdelijk) contract hebt dat afloopt tijdens je ziekte
  • Oproepkracht of uitzendkracht bent en je bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft
  • Een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent
  • Arbeidsgehandicapt bent en binnen 5 jaar na indiensttreding ziek wordt
  • Orgaandonor bent.

Meer info kan je vinden op de website van de UWV.

WIA
Ben je bijna twee jaar ziek of is het alweer bijna twee jaar geleden dat je een beperking hebt opgelopen? Dan kan je een Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) uitkering aanvragen bij de UWV.
De WIA regelt je inkomen als je door beperking of ziekte niet kan werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan. Meer informatie over wat de WIA nu precies is, kan je hier vinden.
Mocht het zo zijn dat het al eerder duidelijk is dat je helemaal niet meer kan werken? Dan kan je de WIA uitkering al eerder aanvragen bij de UWV. Via deze website kan je alle informatie vinden over vervroegd WIA aanvragen.

Het is belangrijk dat je de WIA op tijd aanvraagt om niet zonder inkomen te zitten.

Studiefinanciering
Als je naar school gaat of je studeert dan kan je een financiële bijdrage krijgen van de overheid. Als je studiefinanciering wilt aanvragen of je wilt er meer informatie over, kijk dan even op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Hier kan je ook meer informatie vinden over tegemoetkomingen voor ouders en scholieren.

Jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte kunnen studievertraging oplopen. Voor deze bijzondere omstandigheden kun je onder bepaalde omstandigheden je prestatiebeurs laten verlengen, je prestatiebeurs zonder een behaald diploma om laten zetten in een gift of je prestatiebeurs volledig opnieuw laten toekennen.
Meer informatie over studievertraging en verlenging van je prestatiebeurs kan je hier vinden.

 

Hulp bij geldzaken
Lukt het niet om je geldzaken te regelen of heb je financiële problemen? De MEE kan je helpen.
Ze kijken samen met je naar jou financiële situatie en kijken welke vaardigheden of hulp je nodig hebt om het overzicht te houden. Daarnaast kijken ze welke financiële regelingen er voor jou zijn of helpen je de financiële problemen aan te pakken.
Kijk voor meer informatie op de website van MEE en misschien kunnen ze jou ook verder helpen.