• Strandrolstoel 2
  • Mute Sounds
  • Deejay
  • Twee op een trap
  • Strandrolstoel 1
  • Mute Sounds Zeepbel

De eerste repetitie dag.

Het thema van de dans, die we de komende weken gaan ontwikkelen, is ontmoeting. Het was de eerste keer dat we in deze samenstelling waren, daarom hadden we allemaal een sticker, met onze naam erop. Toen iedereen een sticker had met zijn naam erop had gingen we in een kring staan. Iedereen moest bewegingen bedenken bij de lettergrepen van zijn naam, om de naam te leren deed iedereen de bewegingen na en sprak daarbij de naam van de persoon uit. Nadat er een aantal zich door middel van de bewegingen hadden voorgesteld zeiden we de namen in lettergrepen en met de beweging achter elkaar totdat zich voor had gesteld. Toen iedereen was geweest deden we het rondje nogmaals maar dan sneller en een keer in tegen gestelde richting. Hierna werden we in tweetallen verdeeld en kregen de opdracht om onze handen als een magneet te bewegen, zonder dat onze handen elkaar aanraakte. We moesten de handen exact hetzelfde bewegen. Toen je hiermee klaar waren werden we in groepen verdeeld. In deze groepen hebben we woorden opgeschreven die bij een ontmoedig hoorde volgens ons. Aan het einde van de middag moest elk groepje uit de lijst van woorden die ze op hadden geschreven 2 woorden kiezen die volgens elke groepje het belangrijkste was.